Radni z Przeworna uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu komisji stałych

Dyskusja o ubiegłorocznym budżecie stała się okazją do analizy aktualnej sytuacji w oświacie. Radni dopytywali, ile dzieci korzysta z punktów przedszkolnych w Sarbach i w Jegłowej oraz ile kosztuje ich utrzymanie. Czy jest to opłacalne?

W czwartek, 23 maja, odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Przeworno. Skarbnik Zbigniew Szul przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przeworno za 2023 rok. – Była zmiana wójta, ale w związku z ciągłością działania musimy zrobić sprawozdanie zgodnie z Ustawą o środkach publicznych – podkreślił. W sprawozdaniu uwzględniono wszystkie dochody i wydatki budżetu oraz realizowane inwestycje. Skarbnik Szul zaznaczył, że w ciągu roku uchwałami rady bądź zarządzeniami wójta budżet był zwiększany. Plan dochodów został wykonany w 93,4%. Z ciekawostek, wpływy ze ślubów cywilnych udzielanych poza urzędem wyniosły w roku 2023 – 11 tys. zł. Taka ceremonia w plenerze kosztuje 1000 zł.

Następnie skarbnik Szul przeszedł do omówienia wydatków budżetu. Wójt Jarosław Taranek poprosił radnych, aby zwrócili uwagę na pozycję, dotyczącą wydatków na oświatę, które w 2023 roku wyniosły około 8,2 mln zł przy subwencji z Ministerstwa Finansów w kwocie niespełna 3,3 mln zł. – Dzieci jest mniej, a koszty rosną... – zauważyła przewodnicząca Sylwia Bujak-Porębska. Wójt Taranek zaznaczył, że gmina jest zobligowana płacić innym gminom za dzieci ze swojego terenu, które chodzą do szkoły w innej gminie, co znacząco podnosi wydatki na oświatę.

Mówiłem na spotkaniu z nauczycielami, żeby dzieci zachęcić, aby przychodziły do nas do szkoły, bo to się wiąże z subwencją – podkreślił wójt Taranek. – Kwota, jaką płacimy do innych szkoł, to 141 tys. zł rocznie. Przez pięć lat jaka to jest już kwota i co można zrobić za to… Jako radni jak rozmawiacie z ludźmi, to zachęcajcie, pytajcie, co moglibyśmy zrobić, żeby zapisali dziecko do nas do szkoły – dodał wójt Taranek.

Radny Józef Tomera zauważył, że problem, o którym mówi wójt Taranek, jest znany od kilkunastu lat. – Koszty utrzymania szkoły rosną. W 2012 roku dopłacaliśmy ok. 1,5 mln zł, a teraz 4,5 mln zł – odpowiedział szef gminy. Skarbnik Szul zauważył, że wówczas w szkole było więcej dzieci. – Rosną koszty, dlatego musimy się nad tym mocno pochylić – przekonywał wójt Jarosław Taranek.

Przewodnicząca Sylwia Bujak-Porębska pytała, ile dzieci korzysta z punktów przedszkolnych w Jegłowej i Sarbach. – Jest duża różnica między zapisanymi a tymi, którzy chodzą – zauważył skarbnik Szul. Podczas dyskusji padło, że do punktu przedszkolnego w Jegłowej zapisanych jest dziewięcioro dzieci, a w Sarbach – jedenaścioro. – Płacimy ponad 500 tys. zł, a tylko tyle dzieci… – powiedziała przewodnicząca Bujak-Porębska.

"Nie sztuka zlikwidować..."

Wójt Jarosław Taranek przedstawił, jak kształtowała się liczba przedszkolaków w obu punktach w ostatnich latach. W roku szkolnym 2020/21 – w Sarbach 15 dzieci, a w Jegłowej – 14, w roku szkolnym 2021/22 – w Sarbach 16, a w Jegłowej – 14, w roku szkolnym 2022/23 – w Sarbach 15, a w Jegłowej – 11, a w obecnym roku szkolnym (2023/24) – w Sarbach 11, a w Jegłowej – 8 dzieci. Prognoza na przyszły rok to pięcioro dzieci w punkcie przedszkolnym w Sarbach i siedmioro w Jegłowej. – A koszt ponad 500 tys. zł... – przypomniała przewodnicząca Bujak-Porębska. – W tym roku będzie ponad 700 tys. zł – zauważył skarbnik Szul.

 Cały artykuł zamieściliśmy w 20 (1208) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Materiał ten, w całości, przeczytasz  również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także