- Z dumą mogę powiedzieć, że udało mi się wykonać wszystkie z wymienionych zadań zamieszczonych w moim programie wyborczym. Łącznie w trakcie kadencji udało nam się pozyskać około 36 mln zł. Natomiast wartość realizowanych projektów z wkładem własnym to około 50 mln zł - mówi Andrzej Łuczak, wójt gminy Przeworno kadencji 2018-2024

Czy udało się zrealizować program wyborczy? Dlaczego nie ubiegał się o reelekcję? Jak ocenia minioną kadencję, kampanię wyborczą i wynik wyborów? Na te oraz wiele innych pytań odpowiada Andrzej Łuczak, wójt gminy Przeworno kadencji 2018-2024.

 

Mam przed sobą Pana gazetkę wyborczą z roku 2018. Wśród najważniejszych zadań w Pana programie wyborczym zapisana jest: - Budowa wodociągu w Mnikowie; - Systematyczna poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych; - Poprawa dostępności do lekarzy specjalistów; - Powołanie publicznej komunikacji gminnej, ułatwiającej mieszkańcom dojazd z małych miejscowości; - Wyznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i ich uzbrojenie; - Stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów; - Termomodernizacja budynku szkoły w Przewornie; - Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej; - Budowa ścieżek rowerowych łączących gminy Strzelin i Grodków; - Doprowadzenie do remontu zbiornika zalewowego w Przewornie; - Rozszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej GOK; - Współpraca z wszystkimi jednostkami OSP z Przeworna, Jegłowej, Karnkowa i Jagielna oraz Kołem Wędkarskim Gromnik; - Finansowanie z budżetu gminy Klubu Aktywnego Seniora w Przewornie i Koła Gospodyń Wiejskich; - Wsparcie klubów piłkarskich i modernizacja zarządzanych przez nie obiektów; - Porządek i czystość we wszystkich sołectwach gminy. Których punktów Pan nie zrealizował?

- Na początku chciałbym podkreślić, że podczas kampanii w roku 2018 obiecałem mieszkańcom, że będę zabiegał o inwestycje związane z zapewnieniem bieżącej wody, bo ta jest podstawą do życia. Mamy cały czas suszę i zasoby są niewystarczające. Dlatego wywierciliśmy nowe studnie w Krzywinie i Dobroszowie. Wykonaliśmy wodociąg w Mnikowie, podłączyliśmy do sieci Miłocice. To ważne zadania, które zapewnią mieszkańcom bieżącą wodę, której mogłoby zabraknąć, gdybyśmy ich nie wykonali.

Poza tym wykonaliśmy wiele innych, dodatkowych zadań, których nie ujmowałem w moim programie wyborczym. Łącznie w trakcie kadencji udało nam się pozyskać około 36 mln zł. Natomiast wartość realizowanych projektów z wkładem własnym to około 50 mln zł. To prawdziwy rekord w historii gminy Przeworno, biorąc pod uwagę wcześniejsze kadencje.

 

To naprawdę niebywały sukces, wróćmy jednak do pierwszego pytania - których punktów programu wyborczego Pan nie zrealizował?

- Z dumą mogę powiedzieć, że udało mi się wykonać wszystkie z wymienionych zadań zamieszczonych w moim programie wyborczym. Z jedną, jedyną różnicą. Wykonaliśmy na Gromniku ścieżkę rowerową, tzw. single track, zamiast ścieżki łączącej gminę Strzelin i Grodków. Dodam tylko, że na to zadanie otrzymaliśmy ponad 82 tys. zł dofinansowania.

 

Jakie zadania zostały wykonane, których nie miał Pan w programie wyborczym?

- Jest ich bardzo dużo. Jedną z najbardziej kosztownych inwestycji jest przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy w obrębach: Przeworno-Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna. Źródło współfinansowania to Rządowy Fundusz Polski Ład edycja Program Inwestycji Strategicznych, a wartość dofinansowania to 6 647 596,00 zł.

Inne ważne inwestycje to przebudowa drogi gminnej w Stanicy. Źródło współfinansowania to budżet Województwa Dolnośląskiego, a wartość dofinansowania wyniosła 215 775,00 zł. Wykonaliśmy remont sali sportowej w Szkole Podstawowej w Przewornie, na co otrzymaliśmy 30 tys. zł dofinansowania. Przebudowaliśmy drogi gminne w Jegłowej (135 tys. zł dofinansowania). Zrealizowaliśmy dwa programy "Zdalna szkoła" (45 tys. zł i prawie 55 tys. zł dofinansowania). Wdrożyliśmy standardy obsługi inwestora w samorządach (45 tys. zł). Wyremontowaliśmy przyszkolny plac zabaw w Przewornie (30 tys. zł), wykonaliśmy inwestycje melioracyjne, dokonaliśmy modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Przewornie (50 tys. zł). Zrealizowaliśmy program "Laboratoria Przyszłości" (wartość dofinansowania 89 tys. zł), otrzymaliśmy granty PPGR w ramach projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (dofinansowania 386 700,00 zł) oraz program "Cyfrowa Gmina" (141 500,00 zł)

Ponadto przebudowaliśmy drogę w Samborowiczkach (dofinansowanie 179 400,00 zł). Wybudowaliśmy świetlicę wiejską w Jagielnie (dofinansowanie 900 tys. zł), uczestniczyliśmy w projekcie likwidacji barier w gminie Przeworno, na co otrzymaliśmy 135 tys. zł dofinansowania.

Wykonaliśmy kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody w Karnkowie (500 tys. zł dofinansowania), zakupiliśmy busa do przewozu osób niepełnosprawnych (404 670,00 zł dofinansowania), przebudowaliśmy instalację zasilania i oświetlenia terenu boiska w Jegłowej i Przewornie (101 376,00 zł oraz 95 040,00 zł dofinansowania).

Przyznano nam dotację na przebudowę drogi gminnej na odcinku Roźnów - Królewiec (całkowita wartość zadania 2 100 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania 690 000,00 zł). Kolejne przyznane dotacje to 573 tys. zł na projekt "Maluch + żłobek w Jegłowej" oraz 866 400,00 zł na program "Rozświetlamy Polskę".

Niebawem będzie realizowana termomodernizacja i przebudowa budynków oświatowych w Przewornie, gdzie wartość dofinansowania to 8 mln zł, a także budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Jegłowej z dofinansowaniem ponad 12,3 mln zł.

Będzie również realizowany program Cyberbezpieczny samorząd, gdzie wartość dofinansowania to 375 tys. zł, przebudowa drogi w Krzywinie (dofinansowanie 300 tys. zł).

Poza tym w minionej kadencji parafie z terenu naszej gminy uzyskały 1 644 000,00 zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w edycji I i edycji II: parafia Bożnowice na remont kościoła w Dobroszowie otrzymała 473 tys. zł, parafia Przeworno na remont kościoła w Siemisławicach 686 tys. zł, a parafia Jegłowa na remont kościoła w Jegłowej 485 tys. zł.

Wykonaliśmy również wiele innych, mniejszych i większych inwestycji, ale nie sposób wszystkich wymienić w jednym wywiadzie, bo brakłoby miejsca na stronie. Dodam tylko, że odpowiadając na potrzeby mieszkańców, kupiliśmy samochód do wywozu ścieków. Przez to obniżyliśmy koszty związane z ich transportem. Mieszkańcy są zadowoleni.

 

Wartość realizowanych projektów z wkładem własnym to 50 mln zł, w tym otrzymane dotacje to około 36 mln zł. To naprawdę duże pieniądze. Mam jednak wrażenie, że w trakcie kadencji nie potrafił, a może nie chciał, się Pan chwalić tymi dokonaniami. Zamiast tego było słychać ciągłą krytykę grupy radnych...

- Być może tak to wyglądało. Niemniej o moich dokonaniach niech świadczą czyny, a nie słowa. Uważam, że pozostawiłem gminę Przeworno w dobrej sytuacji gospodarczej i finansowej z projektami, które niebawem się rozpoczną i będą miały wpływ na poprawę sytuacji bytowej naszych mieszkańców i rozwój.

 

Dlaczego nie kandydował Pan na kolejną kadencję, mając za sobą takie dokonania?

- Chciałbym podkreślić, że dokonania te nie byłyby możliwe, gdyby nie ciążka praca pracowników Urzędu Gminy w Przewornie. Mimo że siły, energia i zdrowie mi na to pozwalały podjąłem decyzję, że nie będę się ubiegał o funkcję wójta na kolejną kadencję. Lepiej było odejść ze sceny niepokonanym. Uważam, że trzeba wiedzieć, kiedy zrezygnować. Pole to oddałem młodszym kandydatom.

Cały wywiad zamieściliśmy w 18 (1206) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Materiał ten, w całości, przeczytasz  również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także