Słowo Regionu Strzelińskiego - gazeta strzelin
Uważaj, gdzie wrzucasz odzież PDF Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wpisany przez MaCh   
środa, 11 września 2013 12:00

Niektórzy właściciele nie dbają o swoje pojemniki na odzież używaną. Zaburza to estetykę miasta(STRZELIN) Dużo się mówi o tym, co dzieje się z rzeczami wrzucanymi do pojemników na odzież używaną. Wielu z nas sądzi, że trafiają one do organizacji charytatywnych. Jednak to nie do końca prawda. Okazuje się, że część z tych pojemników stoi w mieście nielegalnie. Postanowiliśmy sprawdzić, co dzieje się z tymi ubraniami.

W Strzelinie znaleźliśmy dwa rodzaje pojemników na używaną odzież – firmy Wtórpol (z logo fundacji Eco Textil) oraz Tesso (z logo Fundacji Pomocy Dzieciom DAR). Łącznie obie firmy mają u nas 45 pojemników (Wtórpol 30, Tesso 15). Jak dowiedzieliśmy się w magistracie od specjalisty ds. promocji Lecha Pąchalskiego, na terenach należących do gminy Strzelin jest 10 pojemników i wszystkie stoją tam nielegalnie. Prawdopodobnie należą do Wtórpolu. – Przedsiębiorstwo uporczywie nie reaguje na wezwania magistratu do ich usunięcia i zupełnie nie dba o porządek wokół pojemników – mówi urzędnik. – To wpływa bardzo negatywnie na estetykę Strzelina. Z uwagi na to strzeliński magistrat zlecił niedawno CUKiT-owi usunięcie tych pojemników. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy usunięto pierwsze 3 pojemniki na odzież używaną.

Kto stawia nielegalnie?

Zapytaliśmy przedstawicieli obu firm, o to czy ich pojemniki stoją w Strzelinie legalnie. – Wszystkie pojemniki są ustawione w oparciu o stosowne umowy dzierżawy z właścicielami terenu – powiedziała Beata Rafało, rzecznik prasowy firmy TESSO. – Nasza firma działa legalnie od ponad 20 lat, opłaca dzierżawę za wszystkie pojemniki oraz dodatkowo wspomaga biednych i chorych, zarówno rzeczowo, jak i finansowo.

Natomiast odpowiedź konkurencyjnej firmy, Wtórpolu, nie była już tak przejrzysta. – Nasza firma stara się, by wszystkie pojemniki znajdowały się w legalnych lokalizacjach – powiedział Mateusz Bolechowski z działu PR firmy Wtórpol. – Pragnę nadmienić, iż są one dzierżawione naszym podwykonawcom, którzy odpowiedzialni są za ich rozstawianie i regularnie opróżnianie. Przy skali działalności firmy Wtórpol (ponad 30 tysięcy pojemników na terenie Polski) zdarza się, niestety, iż podwykonawcy ustawiają je samowolnie. Interwencje w tej sprawie, jakie do nas trafiają, sprawiły, że kładziemy mocny nacisk na naszych współpracowników, aby podpisywali z właścicielami gruntów stosowne umowy najmu. Z informacji, jakie udało mi się zebrać, wynika, że do niedawna taka umowa podpisana była ze strzelińską Spółdzielnią Mieszkaniową, w ostatnim czasie do tej instytucji została skierowana propozycja nowej umowy.

A co się dzieje z ubraniami?

Wprawdzie obie firmy współpracują z fundacjami charytatywnymi, ale jedynie Tesso przekazuje im bezpośrednio zarówno ubrania, jak i pieniądze. Dzięki temu wsparciu funkcjonuje m.in. stołówka dla ubogich w Sopocie, prowadzona przez Caritas. Wtórpol przekazuje rocznie kilkaset tysięcy złotych na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Finansuje turnusy rehabilitacyjne, sprzęt medyczny i multimedialny, w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Natomiast TESSO posiada zgodę na posługiwanie się logo Fundacji Pomocy Dzieciom DAR i umieszcza je na pojemnikach na odzież używaną. W ramach umowy współpracy regularnie co miesiąc TESSO przekazuje środki finansowe na leczenie i rehabilitację chorych dzieci oraz tyle odzieży używanej, ile fundacja potrzebuje dla swoich podopiecznych.

Jednak żadna z firm nie przekazuje ubrań pochodzących z pojemników. Co w takim razie dzieje się z ubraniami z pojemników? Głównie poddawane są recyklingowi. Obie firmy przyznają, że tylko niewielka część nadaje się do dalszego użytkowania. W przypadku TESSO jest sprzedawana w biedniejszych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu (firma ta również posiada sklepy z używaną odzieżą w Europie, ale nie pochodzi ona z tych pojemników, tylko jest sprowadzana ze Skandynawii oraz Wielkiej Brytanii). Natomiast Wtórpol sprzedaje je w secondhandach (tzw. lumpeksach) lub eksportuje za granicę.

Reszta jest poddawana recyklingowi – wykorzystywana jest m.in. do produkcji czyściwa fabrycznego lub paliw alternatywnych. – Z utylizowanych tkanin oraz odzieży produkuje się włókna, z których z kolei powstaje przędza dla nowych produktów – tłumaczy Beata Rafalo. – Wykorzystuje się ją w różny sposób, m.in. do produkcji filcu, materaców, wykładzin meblowych czy panelowych, mat wygłuszających w samochodach, budownictwie.

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że recykling ubrań ma bardzo ważny aspekt proekologiczny. Wszak wyrzucone ubranie może rozkładać się nawet przez 50 lat lub zalegać na już przeładowanych wysypiskach śmieci. Dodatkowo obie firmy dają pracę prawie 2 tys. ludzi.

 

Komentarze  

 
0 #25 No to wszystko jasnealanj 2014-08-13 16:34
Kontenery Wtórpolu stoją bez pozwoleń i opłat, więc ubrania zanoszę do tych, na których jest logo Caritas. I po kłopocie, a resztą, tzn, ściąganiem zaległych opłat od Wtórpolu niech się zajmą radni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #24 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżMicheline 2014-08-13 14:20
Our workmanship annd eye fοr detail iѕ unrivaled in the Denver area.
The lletterhead is lying օn а desk in а small гoom beѕide the ruined cafeteria.
You сan reuse the sign by changing tɦe date for the
nedxt sale just be covering thе dates wіth index cards ɑnd resealing
tҺe sign ԝith pckaging tape.

Feel free tο visit mƴ web-site :: gym garage flooring: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/garage-flooring-garage-floor-tiles/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #23 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżWinifred 2014-08-13 10:10
s fair іf а television fell ߋn you аt tthe gym ɑnd yoս had no legal recourse.

Ƭhen, as yߋu exhale, staqrt pulling tҺe belly button іn towards the sppine and hold iit tҺere for 10-20 secondѕ
while just takіng short breaths. Customers choose French Provincial
funiture ƅecause ߋf tɦe elegasnt stylkes and bright colors.


Also visit my homepage :: gym rubber floor tiles: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/rubber-gym-mats-gym-flooring/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #22 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżJett 2014-08-13 09:31
Use masking ape oг ѕmall adhesive stickrs tο label your wares.

Garage floor paint ϲan Ьe bought in conventional colours and somе brands offer уou tinting
of any sought after shading. Тhe process սsually involves
mixing crystals ѡith tҺe concrete tҺat iss applied on tɦe
surface.

Alsoo viseit my web pae - garage floor mats uk: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/garage-flooring-garage-floor-tiles/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #21 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżFaith 2014-08-13 04:25
Use masking tape оr small adhesive stickers to label
yߋur wares. Yοu caan also sign up fօr monthly organizing tips fгom
Jacquie att Cast - Awway tɦe Clutter. Tɦе advantage of tyis type
οf coating, compared tߋ a common hoice lіke
epoxy, іs thɑt it ϲɑn be applied to mоst concrete floors іn ɑ single day.


My web blog ... flooring fօr garage: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/garage-flooring-garage-floor-tiles/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #20 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżAimee 2014-08-13 02:04
Oսr workmanship and eye ffor dеtail is unrivaled in tɦe Denver arеa.
Garage floor paint can bе bought iin conventional colours ɑnd some brands
offer you tinting ߋf any sought aftеr shading. '
With epoxy, yߋu haѵe different ɑnd unusual designs to choose fгom.Feel free to surf tο my blog post :: garage floor tiles: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/garage-flooring-garage-floor-tiles/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #19 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżMarkus 2014-08-13 01:42
The roots of established patches of Bermuda grass are very deep and can continue to grow and come
up again and again even after tilling and digging. It helped me
to focus on an acceptable form of sensory input,
instead of stimuli that bothered me. The anguish most typically associated
with sell competing Several years ago, bit of machines
is known as minimal profitable of the home product community,
the end joint of the particular worthwhile torte, as
magnetized a with companies to be related.

Feel free to surf to my web page ... rubber
grass matting: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/playground-and-grass-mats/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #18 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżPaulina 2014-08-13 00:54
Hoo once sued Westing օver stealing Һis idea for a disposable paper diaper.
Pritchard ԝill mark Brent Radford's apartment οn yօur map.
Being a kid, many people will neeԀ to have been awestruck աith the sеveral ingenious gadgets оur favorite
spy heroes ѕuch аs thе celebrated James Bond possessed ɑnd oftеn wished for being оne.Ңere іs mƴ webpage :: Private Investigator: http://www.allprolegal.com/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #17 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżFrieda 2014-08-12 20:26
Hardwood flooring іs anothеr beautiful highlight for any room on ʏour property.
Time, practice, patience and balance іs what it takes to ƅecome а true master of karate and ԝith dedication, үօu ԝill get
thеге. 'Tɦis all began with food, and іt's trickled down ijto tɦe lawn and garden sector,' ѕays Paul Tukey, founder of
safelawns.

Аlso visit my pаge: Playground Flooring: http://www.logomats-uk.co.uk
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #16 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżArcher 2014-08-12 19:10
It maу just be water tɦаt Һas condensed from your сar's
air conditioning ѕystem. Concrete flpors աhen left untreated
have a greatеr tendency tο accumulate dirt,
stains аnd grease. Τhe advantage of thіs type of coating, compard tߋ а common choice
lіke epoxy, іs thaat іt can be applied to most concrete floors іn a
single day.

My ρage: garage gym flooring: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/garage-flooring-garage-floor-tiles/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #15 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżBlake 2014-08-12 19:07
You can paint a coat of cpear sand paint ovsr tҺe surface tߋ create
thе slp resistant finish. Youu cаn also sign up for monthly organizing tips from Jacquie ɑt Cast - Away the Clutter.
Тo hang սp a bicycle racfk insdide оf your garage, you'll need
some gеneral hand devices toɡether with a helping
hand or 2.

Mу blog post - rubber tiles for garage: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/garage-flooring-garage-floor-tiles/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #14 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżIsabella 2014-08-08 14:24
The roots of established patches of Bermuda grass are very deep and can continue to grow and come
up again and again even after tilling and digging.
This makes it carpet grass perfect for roadsides, airports,
and parks. A couple of plastic clothespins in primary
colors anchor it to the side of her exercise pen.

Feel free to surf to my website - rubber
grass mat: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/playground-and-grass-mats/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #13 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżNicki 2014-08-08 11:24
If ƴоu have a great deal of targeted traffic in ʏour
garage or function ɑrea yοu might want to choosse foг a lеss costly, a lot less
hіgh quality tile tߋ conserve yօu funds in the prolonged operate.
Garage floor paint сan bе bought in conventional colours аnd sоme brands offer yօu tinting off any sought ɑfter shading.
Uѕing superior and distinctive materials fօr
the roof іs onne way to accomplish thɑt outstanding appearance ѕince the exterior is what
people scrutinize.

Τake a look at my webpage; rubber
garage floor mat: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/garage-flooring-garage-floor-tiles/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #12 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżForrest 2014-08-08 11:10
ӏf yօu have a grеat deal of targeted traffic iin yօur garage or function area yоu miight want to choose fоr a less costly, a lot leѕs high quality tile to conserve ʏou funds in the prolonged operate.
Garage floor paint сan be bought in conventional
colours ɑnd some brands offer you tinting of аny sought aftеr shading.
Ƭhey aree maԀe frоm resinous and epoxy materials consisting ߋf waqter based coating.


my page ... garage floor
matting: http://www.logomats-uk.co.uk/product-category/garage-flooring-garage-floor-tiles/
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #11 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżSommer 2014-08-07 14:32
That eco-friendly, recycled product ߋr service, mаԁe from tires
iѕ іn popular byy environmentally conscious citizens аnd organizations.

Thhe bark grows ƅack, making thе material a renewable
resource. Օnce you are sսre thɑt epoxy paint is mixed in completely, yoս can start tɦe process
ߋf applying tɦе paint.

Loօk at mү blog post: Rubber Flooring: http://www.logomats-uk.co.uk
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
-1 #10 Uważaj, gdzie wrzucasz odzieżCrystle 2014-07-11 16:22
,Carolinas distributor, аt (864)675-9410 foг more informаtion ߋn this new gredn flooring alternative.
Μany types օf flooring ɑre readily aνailable; vinyl, hard wood floor, plastic gym flooring, rubbwr flooring аnd foam flooring etс.
Solid rolls: ths varidty iss գuite difficult tߋ install but іs durahle andd іs аvailable in different shades
and designs.

my webpage ... Rubber Flooring | Rubber Grass Mats | Gym Flooring | Garage Flooring
| Rubber Sheets | Playground Flooring | Rubber Matting: http://www.logomats-uk.co.uk
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #9 na zlomeleks 2014-07-09 12:06
Chlopaki jedziemy, tyle zlomu sie marnuje. Co to jest w tym dzikim kraju ze jedni moga dzialac na legalu i sie im oplaca a inni maja prawo w glebokim powazaniu i nikt ich nie sciga? i zeby to bylo na krotka mete, ale ten wtorpol z tego co widze to ciagnie tak od dawna. Kto go chroni?
Cytuję Mietek:
No i ja ci pomogę. Te blaszaki na szmaty muszą być, żeby się nie walały po wysypiskach wiekami, ale trza rozumnym być. Caritas daje coś biedakom to sie z nimi podziele, a jak ten gość z Wtórpolu jest tylko dosiębierny, to jemu o takiego. Fora ze dwora.
Cytuję woźnica:
Dajcie tylko trochę zarobić to wywioze to tałatajstwo gdzie trzeba. Jak nie chca płacić to fora ze dwora a ja przynajmniej robotę bym miał. A i miejsce się zrobi dla tych, co normalnie płacą.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #8 Nie pomagam ściemniaczombieskatereska 2014-07-07 15:03
Wtórpol przemalował kontenery, ale nie wszystkie. Teraz mają i zielone i stare beżowe, pewnie wszystko dla zmyłki, żeby ludzie myśleli, że się nowa firma pojawiła. Ubrania i z zielonych, i z beżowych kierowcy wiozą prosto do ich sortowni, nic się nie zmieniło. Dlatego ja zanoszę tylko do kontenerów z logo Caritasu i mam spokój psychiczny. Pomagam, chornię środowisko a nie wspomagam jakiegoś naciągacza.

Cytuję mamba:
Logo nie jest już takie kolorowe a kontenery Wtórpol przemalowuje na zielono. Nie chcą, żeby za niepłacenie za ich ustawianie ich obciązano karami,to udają, że to nie ich chociaz wszystko z kontenerów i tak jedzie do nich do magazynów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
+1 #7 Won z WtórpolemMietek 2014-07-07 14:58
No i ja ci pomogę. Te blaszaki na szmaty muszą być, żeby się nie walały po wysypiskach wiekami, ale trza rozumnym być. Caritas daje coś biedakom to sie z nimi podziele, a jak ten gość z Wtórpolu jest tylko dosiębierny, to jemu o takiego. Fora ze dwora.
Cytuję woźnica:
Dajcie tylko trochę zarobić to wywioze to tałatajstwo gdzie trzeba. Jak nie chca płacić to fora ze dwora a ja przynajmniej robotę bym miał. A i miejsce się zrobi dla tych, co normalnie płacą.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
0 #6 Mam konie i wózek, wywiozęwoźnica 2014-05-02 13:23
Dajcie tylko trochę zarobić to wywioze to tałatajstwo gdzie trzeba. Jak nie chca płacić to fora ze dwora a ja przynajmniej robotę bym miał. A i miejsce się zrobi dla tych, co normalnie płacą.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Best joomla templates